Home / نمونه دولتی و تیزهوشان

نمونه دولتی و تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ده‌میان – دهکلان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ده‌میان – دهکلان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ده‌میان – دهکلان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا : آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ده‌میان – دهکلان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ده‌میان – دهکلان مدارس تیزهوشان ده‌میان – دهکلان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ده‌میان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد ده‌میان – دهکلان

ثبت نام مدارس شاهد ده‌میان – دهکلان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ده‌میان – دهکلان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ده‌میان – دهکلان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ده‌میان – دهکلان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ده‌میان – دهکلان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ده‌میان – دهکلان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گرجی‌کلا – گردشی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گرجی‌کلا – گردشی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گرجی‌کلا – گردشی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گرجی‌کلا – گردشی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گرجی‌کلا – گردشی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گرجی‌کلا – گردشی : آزمون مدارس تیزهوشان گرجی‌کلا – گردشی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گرجی‌کلا – گردشی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گرجی‌کلا – گردشی مدارس تیزهوشان گرجی‌کلا – گردشی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گرجی‌کلا …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد گرجی‌کلا – گردشی

ثبت نام مدارس شاهد گرجی‌کلا – گردشی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گرجی‌کلا – گردشی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گرجی‌کلا – گردشی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گرجی‌کلا – گردشی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گرجی‌کلا – گردشی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گرجی‌کلا – گردشی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کجرستاق – کرچا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کجرستاق – کرچا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کجرستاق – کرچا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد کجرستاق – کرچا

ثبت نام مدارس شاهد کجرستاق – کرچا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کجرستاق – کرچا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کجرستاق – کرچا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کجرستاق – کرچا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کجرستاق – کرچا مدارس تیزهوشان کجرستاق – کرچا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کجرستاق …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کجرستاق – کرچا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کجرستاق – کرچا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کجرستاق – کرچا : آزمون مدارس تیزهوشان کجرستاق – کرچا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کجرستاق – کرچا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کجرستاق – کرچا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کجرستاق – کرچا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دازمیرکنده – دامادکلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دازمیرکنده – دامادکلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دازمیرکنده – دامادکلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد دازمیرکنده – دامادکلا

ثبت نام مدارس شاهد دازمیرکنده – دامادکلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دازمیرکنده – دامادکلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دازمیرکنده – دامادکلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دازمیرکنده – دامادکلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دازمیرکنده – دامادکلا مدارس تیزهوشان دازمیرکنده – دامادکلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان دازمیرکنده …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دازمیرکنده – دامادکلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دازمیرکنده – دامادکلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دازمیرکنده – دامادکلا : آزمون مدارس تیزهوشان دازمیرکنده – دامادکلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دازمیرکنده – دامادکلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دازمیرکنده – دامادکلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دازمیرکنده – دامادکلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله