Home / نمونه دولتی و تیزهوشان

نمونه دولتی و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شهرک ریجاب – شهرک هلته

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شهرک ریجاب – شهرک هلته کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان شهرک ریجاب – شهرک هلته را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد شهرک ریجاب – شهرک هلته

ثبت نام مدارس شاهد شهرک ریجاب – شهرک هلته ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد شهرک ریجاب – شهرک هلته در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد شهرک ریجاب – شهرک هلته طبق روال سال …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرک ریجاب – شهرک هلته

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرک ریجاب – شهرک هلته مدارس تیزهوشان شهرک ریجاب – شهرک هلته  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شهرک ریجاب – شهرک هلته  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شهرک ریجاب – شهرک هلته   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شهرک ریجاب – شهرک هلته : آزمون مدارس تیزهوشان شهرک ریجاب – شهرک هلته هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهرک ریجاب – شهرک هلته

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهرک ریجاب – شهرک هلته ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهرک ریجاب – شهرک هلته  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بروند علیا – بریشاه بیگ‌مراد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بروند علیا – بریشاه بیگ‌مراد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بروند علیا – بریشاه بیگ‌مراد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بروند علیا – بریشاه بیگ‌مراد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بروند علیا – بریشاه بیگ‌مراد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بروند علیا – بریشاه بیگ‌مراد : آزمون مدارس تیزهوشان بروند علیا – بریشاه بیگ‌مراد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بروند علیا – بریشاه بیگ‌مراد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بروند علیا – بریشاه بیگ‌مراد مدارس تیزهوشان بروند علیا – بریشاه بیگ‌مراد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد بروند علیا – بریشاه بیگ‌مراد

ثبت نام مدارس شاهد بروند علیا – بریشاه بیگ‌مراد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بروند علیا – بریشاه بیگ‌مراد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بروند علیا – بریشاه بیگ‌مراد طبق روال سال …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بروند علیا – بریشاه بیگ‌مراد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بروند علیا – بریشاه بیگ‌مراد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بروند علیا – بریشاه بیگ‌مراد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سفیدبرگ – لمه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سفیدبرگ – لمه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سفیدبرگ – لمه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد سفیدبرگ – لمه

ثبت نام مدارس شاهد سفیدبرگ – لمه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سفیدبرگ – لمه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سفیدبرگ – لمه طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سفیدبرگ – لمه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سفیدبرگ – لمه مدارس تیزهوشان سفیدبرگ – لمه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سفیدبرگ …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سفیدبرگ – لمه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سفیدبرگ – لمه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سفیدبرگ – لمه : آزمون مدارس تیزهوشان سفیدبرگ – لمه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سفیدبرگ – لمه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سفیدبرگ – لمه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سفیدبرگ – لمه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چرسانه – چقابراله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چرسانه – چقابراله با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چرسانه – چقابراله می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چرسانه – چقابراله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چرسانه – چقابراله کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چرسانه – چقابراله را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد چرسانه – چقابراله

ثبت نام مدارس شاهد چرسانه – چقابراله ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چرسانه – چقابراله در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چرسانه – چقابراله طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چرسانه – چقابراله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چرسانه – چقابراله مدارس تیزهوشان چرسانه – چقابراله  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چرسانه …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چرسانه – چقابراله  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چرسانه – چقابراله   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چرسانه – چقابراله : آزمون مدارس تیزهوشان چرسانه – چقابراله هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله